Colectăm și prelucrăm diferite categorii de date personale de la dumneavoastră, în calitate de utilizator al website-ului www.RNT.ro (denumit în continuare “Website-ul” sau “pagina de internet”), ceea ce în conformitate cu legislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale, ne conferă calitatea de Operator.


Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Prezenta Politică de Confidențialitate (denumită în continuare “Politica”) descrie practicile noastre privind colectarea și utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale ca urmare a interacțiunii cu Website-ul. Prezenta Politică nu acoperă și nu se referă la concursurile publicitare.
Este încorporată și se completează cu Termenele și Condițiile, iar prin utilizare acceptați și consimțiți pentru practicile descrise. În situația în care nu sunteți de acord cu Termenele și Condițiile și/sau cu această Politică, vă rugăm să nu utilizați Website-ul.
1. Ce date cu caracter personal prelucrăm despre dumneavoastră
Atunci când utilizați Website-ul:
1.1 Website-ul, în urma accesării și utilizării, colectează în mod automat anumite informații, informații care includ adresa de protocol internet (IP), locația generală în care se află computerul sau dispozitivul dumneavoastră (la nivel de oraș), tipul browserului, sistemul de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor website-ului nostru, informații despre dispozitiv, programe vizualizate, id dispozitiv (notificări și identificare), timestamp, cerere/acțiune.
Folosim aceste informații pentru a ne putea concepe Website-ul în așa fel încât să îl adaptăm nevoilor utilizatorilor. De asemenea, este posibil să vă folosim adresa IP pentru a contribui la diagnosticarea problemelor legate de serverele noastre și pentru a ne administra pagina de internet, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări miăcările vizitatorilor ăi pentru a culege informații demografice generale care să ne sprijine în identificarea preferințelor vizitatorilor. Temeiul prelucrării este reprezentat de respectarea Condițiilor de utilizare, interesul nostru legitim de a monitoriza activitatea pe Website ți a asigura securitatea Website-ului. În plus, temeiul legal al prelucrării este reprezentată și de interesul legitim al Companiei de a-și apăra drepturile și de a răspunde la eventuale plângeri și/sau solicitări.
1.2 Date prelucrate prin intermediul Google Analytics – în momentul utilizării Website-ului, prin intermediul Google Analytics și în baza consimțământului utilizatorului, sunt colectate date referitoare la numărul utilizatorilor activi, fluxurilor video vizualizate în cadrul Website-ului, date despre dispozitiv (sistemul de operare, fabricantul, modelul), numărul sesiunilor, durata sesiunilor și aria geografică.
Aceste date sunt colectate printr-o manieră care nu permite identificarea directă a utilizatorului/utilizatorului.
Scopul prelucrării – folosim aceste informații pentru a ne ajută să înțelegem cum utilizatorii folosesc Website-ul. Spre exemplu, ne ajută să vizualizezi segmentele din care fac parte utilizatorii Website-ului.

Temeiul juridic al prelucrării – prelucrarea datelor dumneavoastră are loc în baza consimțământului acordat prin intermediul panoului de management consimțământ, panou activ la prima accesare a Website-ului (sau asupra căruia se poate reveni din secțiunea dedicată, secțiune disponibilă în footer-ul Website-ului).
Destinatarii datelor – pentru scopul prelucrărilor de mai sus, datele prelucrate prin intermediul Google Analytics sunt transferate către Google. Conform selecției din contul de administrare și conform Politicii de Confidențialitate Google Analytics, politici conform căreia, pentru entitățile din Uniunea Europeană, entități care utilizează acest serviciu, datele se vor prelucra doar în Uniunea Europeană sau SEE. În situația în care stocarea și/sau prelucrarea va implica transferul datelor în afara Uniunii Europene sau SEE, Google se va asigura că Google LLC va rămâne certificată conform Privacy Shield, iar datele transferate vor intra sub incidența Privacy Shield-ului.

Cât timp prelucrăm datele – datele prelucrate prin intermediul Google Analytics sunt prelucrate pentru 26 de luni conform termenului standard implementat de către Google, după care sunt anonimizate și păstrate sub formă de date statistice.
1.3 Date prelucrate prin intermediul Google Doubleclick for Publishers ( Google DFP) – în cadrul Website-ului există diverse spații în care este afișat material publicitar. Potențialii clienți de publicitate pot licita în timp real pentru afișarea materialului publicitar în spațiul dedicate din cadrul Website-ului. Pentru realizarea acestui flux, Google transmite o serie de date către ofertanții potențiali prin intermediul funcției de oferte în timp real pentru ca aceștia să decidă dacă doresc să difuzeze anunțuri către utilizatori și, dacă da, ce anunțuri urmează să fie difuzate.
Tipurile de informații distribuite (date prelucrate) sunt: adresa url (adresa paginii), categoria din care face parte pagina (spre exemplu, știri externe), limba în care este scris conținutul paginii, tipul browserului și al dispozitivului utilizat pentru accesarea paginii, dimensiunea ecranului (rezoluția) dispozitivului, poziția geografică aproximativă (la nivel de regiune), versiunea pseudonimizată a adresei IP, identificatorului pseudonimizat al cookie-ului.
Un istoric al materialelor publicitare afișate este reținut de Google, un istoric pentru utilizatorii conectați și altul pentru cei neconectați. Istoricul cuprinde solicitarea de accesarea a paginii, adresa IP (conform descrierii de mai sus), tipul browserului, limba browserului, data și ora afișării materialului, identificatorul cookie-ului (conform descrierii de mai sus) sau identificatorul publicitar (în cazul aplicației mobile). Adresele IP sunt pseudonimizate, respectiv anonimizate în două etape de către Google, parțial, după 9 luni și total, după 18 luni.

Identificatorii cookie-urilor și/sau identificatorii publicitari sunt utilizați și pentru a detecta și a preveni frauda în domeniul materialelor publicitare și pentru asigurarea că utilizatorii nu văd materiale/anunțuri pe care în trecut le-au blocat. Pentru astfel de situații, datele sunt păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp.
Scopul prelucrărilor – utilizăm Google DFP în vederea livrării materialelor publicitare într-un mod mai eficient, adaptat la interesele utilizatorilor. În anumite situații, conform politicii Google, acesta poate utiliza aceste date și în scopuri conexe (https://support.google.com/dfp_premium/answer/7670381).
Temeiul prelucrării. Prelucrările în vederea afisării materialelor publicitare în funcție de interesele utilizatorilor sunt realizate în baza consimțământului acordat de către aceștia, consimțământ acordat prin intermediul panoului de management consimțământ, panou activ la prima accesare a Website-ului (sau asupra căruia se poate reveni din secțiunea dedicată, secțiune disponibilă în footer-ul Website-ului).
Pentru claritate, în situația în care optați pentru afișarea de materiale publicitare bazate pe interesele dumneavoastră, prin intermediul Google DFP vi se vor servi astfel de materiale – spre exemplu, dacă ați căutat referințe pe anumite website-uri (terțe) de cumpărături despre anumite dispozitive mobile, în situația în care optați pentru materiale publicitare bazate pe interesele dumneavoastră (targetate), este posibil ca materiale afișate atunci când accesaăi Website-ul sș se refere la acele dispozitive pe care le-ați căutat.

În situația în care nu optați pentru afișarea de materiale publicitare personalizate, selecția (opțiunea) nu semnifică neafișarea materialelor publicitare, în continuare fiind afișate materiale publicitare fără o legătură cu preferințele dumneavoastră (preferințe deduse din istoricul căutărilor și/sau interacțiunilor pe internet).
Destinatarii datelor – pentru scopurile mai-sus descrise, datele prelucrate prin intermediul Google DFP sunt transferate către Google Inc în Statele Unite ale Americii. Pentru aceste prelucrări, Google acăionează ca operator independent (distinct față de noi). Protecția acestor date este asigurată de faptul că Google este certificate Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/welcome).
1.4 Când vă abonați să primiți newsletterul nostru – atunci când vă abonați să primiți newsletterul nostru de știri vom prelucra adresa de e-mail în acest scop în vederea transmiterii mesajelor. Temeiul legal al prelucrării este consimțământul dumneavoastră. Ne asigurăm că aveți la dispoziție o opțiune simplă de a vă dezabona în orice moment, fie în comunicarea propriu-zisă, fie contactându-ne în modul mai jos indicat. Atunci când vă dezabonați, comunicarea newsletter-ului încetează.
Adresa de e-mail va fi partajată cu furnizorul soluției de trimitere a newsletter-ului de e-mail (situație în care datele nu sunt transferate în afara Uniunii Europene).
1.5 Datele prelucrate prin intermediul server-ului propriu – se referă la informațiile colectate în momentul în care accesați Website-ul nostru și conțin adresa de IP, conținutul solicitat și data și ora accesării.
Scopul prelucrării – folosim aceste informații pentru a vă permite să utilizați Website-ul și să vă facilităm accesul la conținutul disponibil (fluxurile video).
Temeiul legal al prelucrării – este reprezentat de către respectarea Condițiilor de utilizare, interesul nostru legitim de a monitoriza Website-ul și de a asigura securitatea acesteia. În plus, temeiul legal al prelucrării este reprezentat și de interesul legitim al Companiei de a-ți apăra drepturile și de a răspunde la eventuale plângeri și/sau solicitări.
Destinatarii datelor – datele sunt stocate pe serverele proprii ale Companiei și/sau la companii specializate în oferirea de servicii de hosting, pe servere dedicate.
Durata de stocare a acestor date – este de 3 ani plus o lună de la data ultimei accesări conform dispozițiilor Legii 506/2004, dispoziții care permit stocarea datelor de trafic maximum 3 ani.
2. Prelucrarea adresei de IP
Prin intermediul tehnologiilor proprii:
• prelucrăm adresa de IP prin intermediul serverelor pe care este stocat Intersat și de pe care rulează.
Prin intermediul tehnologiilor terțe, tehnologii mai sus enumerate:
• conform politicilor Google, adresa de IP este prelucrată pentru o scurtă perioadă de timp și este transformată (geocodată) în zona din care utilizatorul accesează Intersat.
În calitate de Operator de date, prin tehnologiile terțe, nu avem acces și nu putem vizualiza adresa de IP a utilizatorului. În plus, nu putem asocia datele agregate din interiorul platformelor terțe cu datele colectate direct prin intermediul serverelor proprii (în mod special adresa de IP).
3. Modalitatea de înregistrare și/sau accesare
În funcție de modalitatea de înregistrare și/sau accesare aleasă putem prelucra următoarele date:
• adresa de e-mail folosită pentru activarea serviciului Intersat
• numărul de telefon. În situația în care accesați Intersat utilizând numărul de telefon, Aplicația va citi numărul direct din telefon în vederea inițializării accesului.
4. Partajare conținut prin intermediul platformelor sociale
În cadrul Intersat aveți posibilitatea de partaje direct, anumite materiale, prin intermediul modulelor platformelor sociale, respectiv prin intermediul Facebook, Twitter sau Pinterest.
În plus, în cadrul Intersat pot fi afișate și materiale preluate din cadrul acestor platform și/sau din cadrul YouTube.
În momentul partajării materialelor și/sau în momentul afișării materialelor preluate prin intermediul platformelor mai-sus menționate, acestea vă vor livra și fișiere de tip cookies prin intermediul cărora vi se pot prelucra anumite date.
Datele prelucrate de către acestea, cu titlul de exemplu, se pot referi la preferințele dumneavoastră, materialele vizionate, Website-ul prin intermediul căruia aăi vizualizat materialele și materialele vizualizate.
Aceste prelucrări se vor realiza în temeiul consimțământului pe care îl puteți acorda prin intermediul panoului de management consimțământ. În plus, acestor prelucrări li se va aplica politica specifică fiecărei platforme, astfel:
Facebook – Politica de confidențialitate Facebook
Twitter – Politica de confidențialitate Twitter
Pinterest – Politica de confidențialitate Pinterest
Youtube – Politica de confidențialitate Youtube

5. Ce drepturi aveți
Conform Regulamentului, vă puteți exercita următoarele drepturi:

• acces la datele personale pe care le prelucrțm despre dumnevoastră. După transmiterea unei astfel de solicitări, ținând cont de specificul prelucrărilor, în măsura în care vă putem identifica, vă vom pune la dispoziție o copie a tuturor datelor personale pe care le prelucrăm. Ne rezervăm dreptul de a vă transmite o singurț copie a datelor dumneavoastră, în condițiile în care doriți mai multe copii vă putem percepe o taxă de administrare, de asemenea, dacă dreptul dumneavoastră aduce atingere drepturilor și libertăților altor persoane putem refuza de asemenea accesul la o parte dintre informații;
• rectificarea (actualizarea) datelor dumneavoastră personale dacă acestea devin inexacte și incomplete, ținând cont de specificul prelucrărilor, în măsura în care vă putem identifica;
ș ștergerea datelor dumneavoastră personale, ținând cont de specificul prelucrărilor, în măsura în care vă putem identifica și dacă:
(i) datele au fost prelucrate ilegal de către Noi;
(ii) datele nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate;
(iii) perioada prevăzută de lege, perioadă referitoare la păstrarea datelor, a expirat;
(iv) vă opuneți prelucrării și nu există niciun interes legitim pentru continuarea prelucrării datelor personale; sau
(v) vă retrageți consimțământul acordat în acest sens.
ă restricționarea prelucrării datelor, ținând cont de specificul prelucrării, în măsura în care vă putem identifica și dacă:
(i) ne-ați transmis o reclamație cu privire la exactitatea datelor personale prelucrate de noi (pentru o perioadă care ne permite să verificăm corectitudinea datelor personale);
(ii) dacă vă prelucrăm datele în mod ilegal; sau
(iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră, dar doriți să le păstrăm pentru a vă asigura disponibilitatea, în continuare, în legătură cu orice reclamații legale.
ț obiecta cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv atunci când prelucrarea are loc în conformitate cu interesele legitime. În acest caz, vom opri prelucrarea datelor dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care putem demonstra că motivele noastre legitime de prelucrare a datelor dumneavoastră sau în cazul în care trebuie să prelucrăm datele pentru a stabili, a exercita sau a apăra anumite revendicări legale.
ă solicita ca datele dumneavoastră să vă fie furnizate într-un format care poate fi citit de către un dispozitiv electronic (calculator), format portabili, conform dreptului de portabilitate. Acest drept, ținând cont de specificul prelucrării și în măsura în care vă putem identifica, se aplică:
(i) datelor personale furnizate;
(ii) în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe executarea (derularea) unui contract și;
(iii) atunci când prelucrarea este realizată prin mijloace automate.
ă depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) și/sau la instanțele de judecată.
În plus, din meniul de configurare al Aplicației, aveți posibilitatea de a vă reseta identificatorii online, identificatori (modalitatea de identificare anonimă a unei aplicații instalate) și unele din datele colectate, mai-sus descrise.
Vă rugăm să rețineți:
ț Perioadele de timp: vom încerca să vă îndeplim cererea în termen de 30 de zile. Această perioadă poate fi prelungită din cauza unor motive specifice legate de dreptul legal specific sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.
? Imposibilitatea identificării: în anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.
? Exercitarea drepturilor dumneavoastră: Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați în scris (inclusiv electronic) la detaliile de contact oferite în secțiunea corespunzătoare de mai jos.
Pentru claritate, trebuie să luați în considerare faptul că exercitarea unuia dintre drepturi, nu vă acordă automat solicitarea. Vom analiza solicitarea dumneavoastră luând în considerare cerințele Regulamentului și vă vom rezolva solicitarea în consecință.
? Prelucrări date minori
Website-ul se adresează persoanelor care au cel puțin 18 ani. Intersat nu colectează sau nu utilizează în mod deliberat date cu caracter personal ale minorilor. Dacă sunteți părinte sau tutore și sunteți conștient de faptul că aveți un copil care ne-a furnizat informații, vă rugăm să ne contactați utilizând una dintre metodele specificate mai jos și vom colabora cu dumneavoastră pentru a aborda/rezolva această problemă.
? Cine are acces la datele dumneavoastră
Ca regulă generală, nu dezvăluim datele colectate către terți. Cu toate acestea, există anumite situații în care anumiți parteneri contractuali și/sau împuterniciți (spre exemplu, furnizori servicii analiză trafic, furnizori de servicii de marketing), furnizori de publicitate pe Website, furnizori de sisteme IT și furnizori de servicii de mentenanță, au acces la date numai în măsura în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea scopului. O listă a acestora poate fi obținută la cerere. În ceea ce privește societățile care plasează cookie-uri prin intermediul Website-ului.
Datele pot fi dezvăluite și altor entități cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, contabili, auditori, avocați și alți consilieri profesionali externi, în cazul în care activitatea acestora necesită cunoașterea acestora sau în cazul în care legea ne impune să le divulgăm.
De asemenea, vom divulga datele colectate unor terți:
(a) în cazul în care ne solicitați;
(b) persoanelor care pot demonstra că dețin autoritatea legală de a acăiona în numele dumneavoastră;
(c) în cazul în care este în interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială, de exemplu, în cazul în care Noi (sau o parte substanțială a bunurilor noastre) este achiziționată de un terț, situație în care datele deținute vor constitui parte dintre activele transferate;
(d) în cazul în care avem obligația de a dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a respecta o obligație legală (orice solicitare legală din partea autorităților guvernamentale sau executive)
(e) pentru a răspunde oricăror pretenții, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terț, pentru a proteja siguranța oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală.
? Păstrarea datelor
Vom prelucra și stoca datele personale în conformitate cu politicile noastre interne și cadrul legal aplicabil datelor cu caracter personal și conform duratelor descrise și enumerate la fiecare prelucrare în parte (descrise în secțiunea 1, de mai sus).
? Informații de contact
Adresa de e-mail: info@RNT.ro
? Dispoziții finale
Prezenta Politică de Confidețialitate poate fi actualizată, în funcție de avansul tehnologic și/sau legislativ. Vă sfătuim ca din când în când să verificați prezenta Politică pentru a consulta actualizările și/sau modificșrile care pot apșrea.